четвъртък, 7 април 2011 г.

Дъ криейтив фрийдъм


Креативността- свободата да избягаш от конвенционалното, за да създадеш неговият алтернативен заместник

Креативността е способността на човек чрез интуитивно и умозрително придобития опит за съществуващото да създаде нов, неконвенционален, отличаващ се с оригиналност продукт, независимо дали той се обективизира или не, оставяйки абстрактен под формата на идея.


Като умение тя е заложена у всеки от нас, но степента, в която тя е приведена в действие е различна при всеки индивид. Без съмнение като умение тя изисква стимулиране за развитие, надграждане, практикуване, приучаване на мисленето към осъвършенстване чрез визуализиране на различни от съществуващите перспективи за съществуващите процеси , явления, субекти.

Кой в каква степен е развил това си умение е въпрос на време и на целенасочени усилия, едно от които, а може би първостепенно важното, е освобождаване на съзнанието от догмите на общоприетото, статичното, ограниченото и отварянето му за качествено нови хоризонти на осмисляне и претворяване на действителността.

Креативността е творческо мислене, а то от своя страна е присъщо за сетивните, интуитивните, талантливи, освободени от цивилизационният порядък хора, обърнати към себе си и същевременно към света и стремящи се към алтернатива на битието. Именно поради това, за да използва таланта си, творецът, мислещият човек, трябва да бъде свободен, да не зависи от никого, в това число да се освободи от вътрешните си ограничения, никой да не контролира силите му. Тук идва идеята за свободата като изначално необходима предпоставака за поощтряването на креативността и логично изтласкването на всякакъв вид ограничения извън борда на поетия път към себе си, към другия, към света в неговата цялост.

Няма място за правила, ограничения, рестриктори. Но нека това не се разбира като освобождаване от цивилизационните рамки с цел разрушаване на изградената от тях порядъчност, напротив, това е процес на присвояване на средата по нов, алтернативен, може би по-лесно възприемаем начин.

Камелия Димова
снимка: marenlosojos.blogspot.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар