вторник, 7 декември 2010 г.

Между поколенията


Днешното поколение... Според по-възрастните, младите не знаят как да се забавляват. Не четат. Не посещават културни мероприятия като изложби, представяния на книги, театрални постановки и други. Истината е, че между поколенията винаги се създават стереотипи, за да се обособят различията в светогледа и културата на мислене. 


Усъвършенстването на новите технологии обаче предизвиква прецедент в историята на човешката еволюция. Ако до преди век периодът между две поколения е бил приблизително 30 години, в динамично развиващото се настояще той е не по-дълъг от 5 години. Значи ли това, че всичко се е изменило? Не. Но стереотипите стават напълно излишни, защото живеейки в една епоха, би трябвало да имаме непреходна за времето си ценностна система. Явление, което в българското общество е слабо застъпено.

И все пак нека фокусираме вниманието си върху един от стереотипите, валидни за съвременното поколение: младите не ходят на театър. За опровержение на това твърдение потърсихме мнението на Емилия Петкова, актриса в Държавен куклен театър- Варна:

„В нашия театър идват средношколци дори на спектакли „за възрастни”. Организират се сами и всеки решава дали да посети постановката или не. Идват повече от 85%- следователно има интерес. Нашият театър е с много добра традиция и високо качество. Децата са научени да гледат театър от малки и сега като по-големи пак го правят с удоволствие. Ще споделя нещо от опит: Те, децат- били малки или по-големи, реагират много адекватно, по свой си начин и им е интересно. Смятам, че благодарение на тази ответна реакция получаваме по-добра обратна връзка за истинността на творчеството ни в представленията.”

Антония Димитрова
Снимка: arenamedia.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар